KATALOG

CERTIFIKACE VÝROBCE Magnetoterapie Dimap s.r.o.

  • Magnetoterapie DIMAP - ISO 13485

  • ČSN EN ISO 13485: Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů
  • Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost poskytovat zdravotnické prostředky a příslušné služby, které trvale splňují požadavky zákazníků a požadavky předpisů vztahujících se na zdravotnické prostředky a příslušné služby. 
  • Základním cílem této mezinárodní normy je podporovat požadavky harmonizovaných předpisů pro zdravotnické prostředky v oblasti systému managementu jakosti, a to zakomponováním některých zvláštních požadavků pro zdravotnické prostředky a vyloučení těch požadavků ISO 9001, které nejsou vhodné jako požadavky předpisů. Vzhledem k těmto vyloučením, nemohou organizace jejichž systém managementu jakosti odpovídá této mezinárodní normě, uplatňovat nárok na shodu s ISO 9001, pokud jejich systém managementu jakosti nesplňuje všechny požadavky ISO 9001.

            CQS 13485 CZ CQS 13485 ENG IQnet 13485 Eng  


  • Magnetoterapie DIMAP - CE [EC], úplný systém jakosti

  • CE certifikát je dokument, jímž výrobce dokládá, že byla správně provedna shoda výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení produktu na trh. 
  • Prohlášení o shodě je na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy).
  • Takto certifikovaný výrobek má příslušné označení "CE"
            ES certifikát MED 210015 magnetoterapie ES certifikát MED 210015 magnetoterapie - příloha EC certificate MED 210015 magnetotherapy EC certificate MED 210015 magnetotherapy - enclosure
            ES certifikát MED 210022 INDAP INSUF EC certificate MED 210022 - INDAP INSUF

  • Vystavovatel certifikátů pro společnost Magnetoterapie Dimap s.r.o. je Elektrotechnický zkušební ústav [EZÚ] se sídlem : Pod lisem 129/2, 171 02 Praha.
  • Pravost certifikátů: DATABÁZE CERTIFIKÁTŮ VEDENÁ EZÚ

Jsme také na Facebooku